Η επίσημη ώρα Ελλάδος

Η επίσημη ώρα Ελλάδος τηρείται στο Ε.Ι.Μ. με τη χρήση τριών ατομικών ρολογιών. Η βεβαιωμένη ακρίβεια τήρησης του χρόνου UTC (coordinated universal time) είναι 1 ns.

Το παρακάτω ρολόι είναι συγχρονισμένο με την επίσημη ώρα Ελλάδος. Η ακρίβειά του επηρεάζεται από το φόρτο των γραμμών του διαδικτύου και των καθυστερήσεων μετάδοσης και είναι συνήθως 0,5 s.

Για καλύτερης ακρίβειας συγχρονισμό επικοινωνήστε με το Εργαστήριο Χρόνου και Συχνότητας του Ε.Ι.Μ.

Μάθετε περισσότερα στο http://time.eim.gr