Συγχρονισμός της Ώρας του Υπολογιστή σας

Συγχρονίστε το ρολόι το υπολογιστή σας με τα ατομικά ρολόγια του ΕΙΜ:

1. Από τον Πίνακα Ελέγχου(Control Panel) του υπολογιστή σας επιλέξτε ‘Ημερομηνία και Ώρα’ (Date and Time).
2. Επιλέξετε την καρτέλα ‘Ώρα Ίντερνετ’ (Internet Time).
3. Αλλάξετε τις ρυθμίσεις και πληκτρολογήστε στη θέση ‘διακομιστής’ (Server): hercules.eim.gr
4. Κάνετε κλικ στο Ενημέρωση (Update Now).

Η ακρίβεια του συγχρονισμού εξαρτάται από το φόρτο των γραμμών του ίντερνετ και είναι συνήθως της τάξης του ενός δευτερολέπτου.

Για καλύτερης ακρίβειας συγχρονισμό επικοινωνήστε με το Εργαστήριο Χρόνου και Συχνότητας του ΕΙΜ.