Ακουστική και Δονήσεις

auv_39Το Εργαστήριο Ακουστικής και Δονήσεων για την υλοποίηση της μονάδας επιπέδου πίεσης ήχου dB, τηρεί και διαθέτει πρωτεύον σύστημα βαθμονόμησης μικροφώνων και ένα πλήρως ανηχωϊκό θάλαμο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 3745.

Το Εργαστήριο πραγματοποιεί διακριβώσεις και μετρήσεις:

  • πρότυπων μικροφώνων με τη μέθοδο της αμοιβαίας αντιστροφής (reciprocity technique).
  • μικροφώνων με τη μέθοδο της σύγκρισης με μικρόφωνα αναφοράς και τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής διέγερσης.
  • διακριβωτών ήχου (κλάσης 0,1,2) και πιστοφώνων με τη μέθοδο «Insert voltage» και τη μέθοδο της σύγκρισης με την χρήση διακριβωμένων πιστοφώνων.
  • ελέγχου καλής λειτουργίας ηχομέτρων σύμφωνα με το πρότυπο BS 7580 με ακουστικά και ηλεκτρικά τεστ.
  • αισθητήρων επιτάχυνσης με τη μέθοδο της σύγκρισης με επιταχυνσιόμετρα αναφοράς, τα οποία διακριβώνονται με συμβολομετρία λέιζερ εξασφαλίζοντας ιχνηλασιμότητα στα ηλεκτρικά πρότυπα και στα πρότυπα μήκους κύματος του ΕΙΜ.