Διεθνείς Διεργαστηριακές

dim_111Το εργαστήριο διαστατικών του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας μετείχε επιτυχώς στις παρακάτω διεθνείς διεργαστηριακές:

EURΟΜΕΤ Project 601, «Supplementary Comparison on Calibration of Gauge Blocks by Mechanical Comparison», 2003.

EUROMET.L-K1.1, «Calibration of gauge blocks by interferometry», 2004.

BIPM.L-K11, «Key comparison on primary wavelength standards», 2005.

EUROMET.L-K4 (Project 812) «Calibration of diameter Standards», 2009

EURAMET.L-K7 (Project 882) «Calibration of line scales», 2009

EURAMET.L-K3a.2011 «Angle comparison using an autocollimator», ongoing

εξασφαλίζοντας έτσι την ισοδυναμία (degree of equivalence) των μετρήσεων διεθνώς σύμφωνα με τους κανόνες του διακανονισμού αμοιβαίας αναγνώρισης (Mutual Recognition Arrangement, MRA).