SI Βασικές

Δευτερόλεπτο (s)

Μέγεθος: Χρόνος.
Μονάδα: Δευτερόλεπτο (s).

Ορισμός: Το δευτερόλεπτο (s) είναι η διάρκεια 9 192 631 770 περιόδων της ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στη μετάβαση μεταξύ των δύο υπέρλεπτων επιπέδων ενέργειας της θεμελιώδους στάθμης ενέργειας του ατόμου του καισίου 133.

Μέτρο (m)

Μέγεθος: Μήκος.
Μονάδα: Μέτρο (m).

Ορισμός: Το μέτρο (m) είναι το μήκος της απόστασης που ταξιδεύει το φως στο κενό κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος ίσου με 1/299 792 458 δευτερόλεπτα.

Ο ορισμός του μέτρου είναι άμεσα εξαρτώμενος από τον ορισμό της μονάδας του χρόνου και προσδιορίζει επακριβώς την τιμή της ταχύτητας του φωτός, c= 299 792 458 m/s. Η υλοποίηση της μονάδας του μήκους πραγματοποιείται με την χρήση λέιζερ σταθεροποιημένης συχνότητας και μεθόδων συμβολομετρίας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την διακρίβωση πρότυπων πλακιδίων μήκους.

Χιλιόγραμμο (kg)

Μέγεθος: Μάζα.
Μονάδα: Χιλιόγραμμο (kg).

Ορισμός: Το χιλιόγραμμο (kg) είναι η μονάδα της μάζας είναι ίση με τη μάζα του διεθνούς πρωτοτύπου του χιλιόγραμμου.

Σημείωση: Αυτό το διεθνές πρωτότυπο είναι κατασκευασμένο από ιριδιούχο λευκόχρυσο και φυλάσσεται στο διεθνές γραφείο μέτρων και σταθμών (BIPM) στο Παρίσι, Γαλλία. Το πρωτότυπο χιλιόγραμμο που έγινε το 1889, χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα καθώς το μέγεθος της μάζας είναι το τελευταίο μέγεθος στην σύγχρονη μετρολογία που βασίζεται σε ένα αντικείμενο. Τα διεθνή ιδρύματα μετρολογίας έχουν αντίγραφα του, τα οποία ονομάζονται εθνικά πρωτότυπα. Κάθε ένα από τα εθνικά πρωτότυπα συγκρίνεται τακτικά με το διεθνές αντίστοιχό του. Εντούτοις, τα διάφορα εθνικά πρωτότυπα παρουσιάζουν όλο και περισσότερη απόκλιση μεταξύ τους.

Αμπέρ (Α)

Μέγεθος: Ηλεκτρικό ρεύμα.
Μονάδα: Αμπέρ (A).

Ορισμός: Το αμπέρ (A) είναι εκείνο το σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα που εάν διαρρέει δύο ευθείς παράλληλους αγωγούς άπειρου μήκους και αμελητέας κυκλικής διατομής, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση ενός μέτρου ο ένας από τον άλλο, στο κενό, παράγει μεταξύ τους μια δύναμη ίση με 2·10-7 N ανά μέτρο μήκους.

Μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε από τον ορισμό ότι είναι πολύ δύσκολο να κατασκευαστεί η πειραματική διάταξη που θα υλοποιούσε με μεγάλη ακρίβεια το αμπέρ. Γι’ αυτό και εφαρμόζονται έμμεσες μέθοδοι υλοποίησης του, που βασίζονται στην υλοποίηση της μονάδας μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης (V) και στην μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης (Ω).

Κέλβιν (Κ)

Μέγεθος: Θερμοδυναμική θερμοκρασία.
Μονάδα: Κέλβιν (K).

Ορισμός: Το κέλβιν (K), μονάδα της θερμοδυναμικής θερμοκρασίας, είναι το κλάσμα 1/273.16 της θερμοδυναμικής θερμοκρασίας του τριπλού σημείου του νερού.

Το τριπλό σημείο του νερού είναι η μοναδική θερμοδυναμική κατάσταση στη οποία οι τρεις φάσεις του νερού (υδρατμοί, νερό και πάγος) συνυπάρχουν σε ισορροπία. Η θερμοδυναμική αυτή κατάσταση έχει απόλυτα καθορισμένη θερμοκρασία και πίεση. Η σχέση μεταξύ βαθμών Κελσίου και κέλβιν είναι: t/°C= T/K-273.15. Επομένως από τον ορισμό του κέλβιν προκύπτει ότι η θερμοκρασία του τριπλού σημείου του νερού είναι 273.16 Κ ή 0.01 °C ακριβώς.

Καντέλα (cd)

Μέγεθος: Ένταση φωτεινής ακτινοβολίας.
Μονάδα: Καντέλα (cd).

Ορισμός: Η καντέλα (cd) είναι η φωτεινή ένταση, σε μια δεδομένη κατεύθυνση, μιας πηγής που εκπέμπει μονοχρωματική ακτινοβολία συχνότητας 540·1012 Hertz (Hz) και έχει ένταση ακτινοβολίας, στην κατεύθυνση αυτή, ίση με 1/683 Watt ανά στερεό-ακτίνιο.

Γραμμομόριο (mol)

Μέγεθος: Ποσότητα ουσίας.
Μονάδα: Γραμμομόριο (mol).

Ορισμός: Το γραμμομόριο (mol) είναι το ποσό ουσίας ενός συστήματος που περιέχει τόσες στοιχειώδεις οντότητες όσα είναι τα άτομα σε 0.012 χιλιόγραμμα του άνθρακα 12. Όταν το γραμμομόριο χρησιμοποιείται, οι στοιχειώδεις οντότητες πρέπει να προσδιοριστούν και μπορούν να είναι άτομα, μόρια, ιόντα, ηλεκτρόνια, άλλα σωματίδια ή προσδιορισμένες ομάδες τέτοιων σωματιδίων.

Ο αριθμός στοιχειωδών οντοτήτων σε ένα γραμμομόριο κάποιας ουσίας είναι γνωστός ως σταθερά του Avogadro και είναι ίσος με 6,02214179(30)×1023.