ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΜ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) ΤΟΥ ΕΣΥΠ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ.

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας έως 28 Φεβρουαρίου 2021 για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την αποκατάσταση βαφή της εσωτερικής τοιχοποιίας κτηρίου της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου.