Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Χρήστος Σινάνης Αγκαζίρ

Μέλη

Θεόδωρος Κρικώνης
Ανδρέας Μουρτσιάδης
Περικλής Αγάθωνος
Ιωάννης Σταύρου