Τεχνικές Επιτροπές

Στο πλαίσιο της EURAMET λειτουργούν μια σειρά από τεχνικές επιτροπές και υποεπιτροπές που ασχολούνται με τεχνικά θέματα που είναι σημαντικά για τη βιομηχανία και την έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στελέχη του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας εκπροσωπούν την Ελλαδα στις επιτροπές αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο.

 

Όνομα Ινστιτούτο Τεχνική Επιτροπή
Αναγνώστου Μιλτιάδης, Ph.D. ΕΙΜ Ακουστικής, Υπερήχων και Δονήσεων (AUV)
Θερμομετρίας (Τ)
Μπαντής Χρήστος, Ph.D. ΕΙΜ Μήκους (L)
Φωτομετρίας και Ραδιομετρίας (PR)
Φλουδά Ειρήνη, Ph.D. ΕΙΜ Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού (EM)
Χρόνου και Συχνότητας (TF)
Χολιαστού Μυρτώ, Ph.D. ΕΙΜ TC-EM: DC και κβαντικής μετρολογίας
TC-EM: Ισχύος και Ενέργειας
Χουρδάκης Κώνσταντίνος, Ph.D. ΕΒΟΙΑ/ΕΕΑΕ-ΕΙΜ Ιονιζουσών ακτινοβολιών (IR)
Κυριακίδης Διονύσιος, Ph.D. ΕΙΜ Διεπιστημονική Μετρολογία (IM)
Ποιότητας (Q)
Κοκκίνη Ευμορφία ΕΙΜ TC-T: Υγρασίας
Κρικέλας Γεώργιος, Ph.D. ΕΙΜ TC-EM: Ραδιοσυχνοτήτων και Μικροκυμάτων
Λαμπή Ευγενεία, Ph.D. ΕΧΗΜ/ΓΧΚ-ΕΙΜ Χημικής Μετρολογίας (MC)
Λευκόπουλος Αλέξανδρος,Ph.D. ΕΙΜ TC-M: Πίεσης
Μεταξιώτου Ζωή, Ph.D. ΕΙΜ Ροής (F)
Μήτσας Χρήστος, Ph.D. ΕΙΜ Μάζας και Σχετιζόμενων Ποσοτήτων (M)
Ναβροζίδης Γεώργιος ΕΙΜ TC-M: Δύναμης