Διενέργεια Σχήματος Πολυμερούς Διεργαστηριακής Σύγκρισης με Αντικείμενο τη Διακρίβωση Ψηφιακού Θερμομέτρου

Το Εργαστήριο Θερμοκρασίας – Υγρασίας του ΕΙΜ προγραμματίζει να διοργανώσει σχήμα διεργαστηριακής σύγκρισης με αντικείμενο τη Διακρίβωση Ψηφιακού Θερμομέτρου με αισθητήρα τύπου Pt100, διακριτικής ικανότητας 0,01 οC. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δήλωση συμμετοχής με email: info@eim.gr μέχρι Read more [...]

Διενέργεια Σχήματος Πολυμερούς Διεργαστηριακής Σύγκρισης με Αντικείμενο τη Διακρίβωση Γεφυροπλάστιγγας

Το Εργαστήριο Μάζας του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ προγραμματίζει να διοργανώσει σχήμα διεργαστηριακών συγκριτικών με αντικείμενο τη διακρίβωση γεφυροπλάστιγγας βάσει μεθοδολογίας Τεχνικής Οδηγίας EURAMET cg18 v4.0. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δήλωση συμμετοχής με e-mail: info@eim.gr μέχρι τις 31 Ιουνίου 2019Κόστος Read more [...]

Διενέργεια σχήματος ελέγχου ικανότητας στο πεδίο «Ογκομέτρηση/βαθμονόμηση δεξαμενής χωρητικότητας 10 m3» 2019

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 3784/2009, των Κ.Υ.Α. Φ2-1617/2010 και ΠΟΛ 1009/2012 σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας για να συμβάλλει στην ανάπτυξη και μεταφορά της απαιτούμενης τεχνογνωσίας Read more [...]

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Αισθητηρων και Περιφερειακου Εξοπλισμου»

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων, που θα αναλάβει/βουν την προμήθεια «Αισθητήρων και Περιφερειακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στη ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης Ο.Τ.45. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται Read more [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022,  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: ts@eim.gr & info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 999), μέχρι την Read more [...]