Ειδικές εφαρμογες του ISO 17025:2017 -Πρόγραμμα Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του ΕΙΜ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Αυτοτελής Μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), θα διοργανώσει ένα εντατικό & εξειδικευμένο πρόγραμμα μεταφοράς τεχνογνωσίας συμβουλευτικού χαρακτήρα στο αντικείμενο εφαρμογής του νέου προτύπου ISO 17025:2017 στα Εργαστήρια Read more [...]

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (UPS)

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει την «Προμήθεια δύο (2) συστημάτων σταθεροποίησης τάσης (UPS) καθώς και συναφών υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και θέσης σε λειτουργία» για την κάλυψη των αναγκών της ΑΛΜ Μετρολογίας του Read more [...]

Διενέργεια Σχήματος Πολυμερούς Διεργαστηριακής Σύγκρισης με Αντικείμενο τη Διακρίβωση Ψηφιακού Θερμομέτρου

Το Εργαστήριο Θερμοκρασίας – Υγρασίας του ΕΙΜ προγραμματίζει να διοργανώσει σχήμα διεργαστηριακής σύγκρισης με αντικείμενο τη Διακρίβωση Ψηφιακού Θερμομέτρου με αισθητήρα τύπου Pt100, διακριτικής ικανότητας 0,01 οC. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δήλωση συμμετοχής με email: info@eim.gr μέχρι Read more [...]

Διενέργεια Σχήματος Πολυμερούς Διεργαστηριακής Σύγκρισης με Αντικείμενο τη Διακρίβωση Γεφυροπλάστιγγας

Το Εργαστήριο Μάζας του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ προγραμματίζει να διοργανώσει σχήμα διεργαστηριακών συγκριτικών με αντικείμενο τη διακρίβωση γεφυροπλάστιγγας βάσει μεθοδολογίας Τεχνικής Οδηγίας EURAMET cg18 v4.0. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δήλωση συμμετοχής με e-mail: info@eim.gr μέχρι τις 31 Ιουνίου 2019Κόστος Read more [...]

Διενέργεια σχήματος ελέγχου ικανότητας στο πεδίο «Ογκομέτρηση/βαθμονόμηση δεξαμενής χωρητικότητας 10 m3» 2019

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 3784/2009, των Κ.Υ.Α. Φ2-1617/2010 και ΠΟΛ 1009/2012 σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας για να συμβάλλει στην ανάπτυξη και μεταφορά της απαιτούμενης τεχνογνωσίας Read more [...]