ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου, κατ’ εκτίµηση προµήθειας 60.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 59.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές Read more [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί με e-mail στο info@eim.gr έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο 2310569999 (αρμόδιος Αλέξανδρος Λευκόπουλος). Σχετική πρόσκληση Read more [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Τηλ: 2310 569 999), έως τη Δευτέρα 12-10-2020. Σχετική Read more [...]

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ανειδίκευτου εργάτη

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Τηλ: 2310 569 999), μέχρι τη Δευτέρα 10-08-2020 Read more [...]

Συμμετοχή στη νέα έκδοση της Οδηγίας της EURAMET cg No.21

Η νέα έκδοση της Οδηγίας της EURAMET cg No. 21 με τίτλο "Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method", Version 2.0 (05/2020) έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της EURAMET και είναι διαθέσιμη και εδώ (cg No.21 download). Μεταξύ των κυρίων συντελεστών και συγγραφέων της νέας έκδοσης της οδηγίας είναι η Προϊσταμένη Read more [...]