Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για τη συντήρηση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), ανεξάρτητη λειτουργική μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά με email στο info@eim.gr, μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2019. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Read more [...]

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για τη συντήρηση καυστήρων κεντρικής θέρμανσης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), ανεξάρτητη λειτουργική μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά με email στο info@eim.gr, μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2019. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Read more [...]

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την εφαρμογή προγράμματος απεντόμωσης & μυοκτονιών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), ανεξάρτητη λειτουργική μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την εφαρμογή προγράμματος μυοκτονίας και απεντόμωσης στα δύο κτήρια που διαθέτει, Read more [...]

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για τη συντήρηση & αναγόμωση πυροσβεστήρων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), ανεξάρτητη λειτουργική μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την ετήσια συντήρηση, αναγόμωση των πυροσβεστήρων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) που βρίσκονται Read more [...]

Ειδικές εφαρμογες του ISO 17025:2017 -Πρόγραμμα Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του ΕΙΜ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Αυτοτελής Μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), θα διοργανώσει ένα εντατικό & εξειδικευμένο πρόγραμμα μεταφοράς τεχνογνωσίας συμβουλευτικού χαρακτήρα στο αντικείμενο εφαρμογής του νέου προτύπου ISO 17025:2017 στα Εργαστήρια Read more [...]