Μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του ΚΔΕΠ ΔΕΗ

Την εβδομάδα 21 - 25 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιούνται μια σειρά από κλειστά σεμινάρια στα στελέχη του ΚΔΕΠ ΔΕΗ στην Αθήνα με αντικείμενα: διαδικασίες διακρίβωσης εξοπλισμού ηλεκτρικών μετρήσεων, εκτίμηση αβεβαιότητας και εφαρμογή METCAL, απαιτήσεις ISO 17025, απαιτήσεις διαπίστευσης, Read more [...]

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας [ΕΙΜ] διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή κατάλληλου αναδόχουυπηρεσιών καθαριότητας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Όροι διαγωνισμού

Φορολογικά Στοιχεία ΕΣΥΠ/ΕΙΜ

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ [Ε.Σ.Υ.Π.] Επαγγελμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 50, ΤΚ 12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΦΜ: 998007857 ΔΟΥ : Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Τόπος προορισμού :ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 45 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΜ Read more [...]

Σεμινάριο στα στελέχη της Metricon

Την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη, 11-12 Δεκεμβρίου, θα βρίσκονται στο ΕΙΜ στελέχη της METRICON για εκπ/ση στα αντικείμενα:

  1. Βασικές έννοιες και οριζόντια μετρολογία με εισηγητή τον Γ.Ναβροζίδη
  2. ISO 17025: απαιτήσεις και εφαρμογή με εισηγητή τον Α.Λευκόπουλο.