Διενέργεια σχήματος πολυμερούς διεργαστηριακής σύγκρισης με αντικείμενο τη διακρίβωση μη αυτόματων ηλεκτρονικών ζυγών

Το Εργαστήριο Μάζας του ΕΙΜ προγραμματίζει τη διοργάνωση σχήματος διεργαστηριακής σύγκρισης με αντικείμενο τη Διακρίβωση Μη-Αυτόματου Ηλεκρονικού Ζυγού έως 30 kg Email:  info@eim.gr & gnavr@eim.gr. Περίοδος έναρξης (προσεγγιστικά): Ιανουάριος 2017 Κόστος συμμετοχής: 840 Euro (πλέον ΦΠΑ Read more [...]

Διενέργεια σχήματος πολυμερούς διεργαστηριακής σύγκρισης με αντικείμενο τη διακρίβωση μικροπιπέτας.

Το Εργαστήριο Ροής και Όγκου του ΕΙΜ προγραμματίζει τη διοργάνωση σχήματος διεργαστηριακής σύγκρισης με αντικείμενο τη Διακρίβωση μικροπιπέττας μεταβλητού όγκου 100 – 1000 μL με τη βαρυμετρική μέθοδο διακρίβωσης σε τρία σημεία (100 μL, 500 μL και 1000 μL) με 10 επαναλήψεις ανά σημείο.. Read more [...]

Νέο χρονοδιάγραμμα διεργαστηριακών συγκρίσεων Θερμοκρασίας – Υγρασίας

Το εργαστήριο μετρήσεων Θερμοκρασίας – Υγρασίας του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ θα ήθελε να ενημερώσει τους συμμετέχοντες στα σχήματα των διεργαστηριακών συγκρίσεων: EIM-ΤΕΜ-28 «Διακρίβωση κλιβάνου σύμφωνα με την Οδηγία DKD R 5-7 (μέθοδος Α) σε 5 σημεία θερμοκρασίας, στο εύρος από 20 ο C έως 120 o C» Read more [...]

Διενέργεια σχήματος ελέγχου ικανότητας στο πεδίο “Ογκομέτρηση/βαθμονόμηση δεξαμενής χωρητικότητας 10 m3” 2015

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 3784/2009, των Κ.Υ.Α. Φ2-1617/2010 και ΠΟΛ 1009/2012 σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας για να συμβάλλει στην ανάπτυξη και μεταφορά της απαιτούμενης τεχνογνωσίας Read more [...]