Διενέργεια σχήματος ελέγχου ικανότητας στο πεδίο “Ογκομέτρηση/βαθμονόμηση δεξαμενής χωρητικότητας 10 m3” 2015

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 3784/2009, των Κ.Υ.Α. Φ2-1617/2010 και ΠΟΛ 1009/2012 σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας για να συμβάλλει στην ανάπτυξη και μεταφορά της απαιτούμενης τεχνογνωσίας Read more [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πρόχειρους διαγωνισμούς του ΕΣΥΠ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στους ακόλουθους πρόχειρους διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά  για την επιλογή αναδόχου των  έργων: «Παροχή συμβουλευτικών, ερευνητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Read more [...]

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 57.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Προκηρύσσουµε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου, κατ’ εκτίµηση προµήθειας 57.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και µε Read more [...]

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ

Το εργαστήριο Χαμηλών Συχνοτήτων του ΕΙΜ προγραμματίζει τη διοργάνωση σχήματος διεργαστηριακής σύγκρισης με αντικείμενο τη Διακρίβωση Ψηφιακού Πολυμέτρου 6,5 ψηφίων. Αποστολή συμμετοχής στο e-mail: info@eim.gr  ή στο fax: 2310569996 Διευκρινήσεις/πληροφορίες στο 2310569971 (κα Χολιαστού) Read more [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΥΠ κατά την συνεδρίαση της 30/10/2014 αποφάσισε για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της λειτουργικής μονάδας Μετρολογίας (ΕΙΜ) τη διενέργεια έρευνας αγοράς για την προμήθεια κατ΄ εκτίμηση 13.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, Read more [...]