ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Αισθητήρων και Περιφερειακού Εξοπλισμού»

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων, που θα αναλάβει/βουν την προμήθεια «Αισθητήρων και Περιφερειακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στη ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης Ο.Τ.45. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται Read more [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Ετήσια σύμβαση καθαρισμού, αποψίλωσης και καλλωπισμού του περιβάλλοντος χώρου 45 στρεμμάτων και των δύο κτηρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου. Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται Read more [...]

Επαναπροσδιορισμός του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (SI)

Σε μία συνάντηση – ορόσημο, τα κράτη μέλη του ΒΙΡΜ ενέκριναν στις 16 Νοεμβρίου 2018 τον επαναπροσδιορισμό των παρακάτω μονάδων του Διεθνούς Συστήματος μονάδων (SI) : του χιλιογράμμου, του ampere, του Kelvin και του mole. Η σημασία της εν λόγω απόφασης για τους χρήστες παρατίθεται στην ακόλουθη Read more [...]

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε τo πρώτο EURAMET Summer School on Thermal Measurements στο ΕΙΜ

Το EURAMET summer school διοργανώθηκε από τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας και φιλοξένησε 44 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, δίνοντάς τους θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην πεδίο των Μετρήσεων Θερμοκρασίας. Η διοργάνωση Read more [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 999), μέχρι την  Πέμπτη 06-12-2018. Σχετική Read more [...]