ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Επανέλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης – Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη στα δύο κτήρια της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί Read more [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση οριζοντίων περσίδων αλουμινίου για την ηλιοπροστασία Read more [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ειδικές εργασίες συντήρησης συστημάτων θέρμανσης / ψύξης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική Read more [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Συντήρηση – επισκευή συστήματος εξαερισμού χώρου UPS της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) κεντρικού κτηρίου Ο.Τ. 45, ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ)  προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόμενο Read more [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ετήσια συντήρηση, 12 Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) κτιρίων ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική Read more [...]