ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022,  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 999), μέχρι την Παρασκευή Read more [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (ΒI.ΠE. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Τηλ: 2310 569 999) μέχρι τη Δευτέρα 7/12/2020. Σχετική Read more [...]

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου, κατ’ εκτίµηση προµήθειας 60.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 59.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές Read more [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί με e-mail στο info@eim.gr έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο 2310569999 (αρμόδιος Αλέξανδρος Λευκόπουλος). Σχετική πρόσκληση Read more [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Τηλ: 2310 569 999), έως τη Δευτέρα 12-10-2020. Σχετική Read more [...]