ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (UPS)

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει την «Προμήθεια δύο (2) συστημάτων σταθεροποίησης τάσης (UPS) καθώς και συναφών υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και θέσης σε λειτουργία» για την κάλυψη των αναγκών της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ Read more [...]

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: ts@eim.gr & info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 999), μέχρι τη  Δευτέρα Read more [...]

Ειδικές εφαρμογές του ISO 17025:2017 – Πρόγραμμα Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του ΕΙΜ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Αυτοτελής Μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), θα διοργανώσει ένα εντατικό & εξειδικευμένο πρόγραμμα μεταφοράς τεχνογνωσίας συμβουλευτικού χαρακτήρα στο αντικείμενο εφαρμογής του νέου προτύπου ISO 17025:2017 στα Εργαστήρια Read more [...]

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 58.500 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου, κατ’ εκτίµηση προµήθειας 58.500 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (58.500,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 72.540,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) , µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές Read more [...]

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Το Εργαστήριο Πίεσης του ΕΙΜ προγραμματίζει τη διοργάνωση σχήματος διεργαστηριακης σύγκρισης με αντικείμενο τη διακρίβωση οργάνου μέτρησης σχετικής πίεσης στο εύρος 1-7 bar. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2018 Αποστολή συμμετοχής στο e-mail: info@eim.gr Διευκρινίσεις/πληροφορίες στο 2310569960 Read more [...]