ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ετήσια σύμβαση συντήρησης για την καλή λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008 ΦΕΚ 1122Β 17-6-2008 - Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, των δύο κτηρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας Read more [...]

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «Ολοκληρωμένου Κυκλώματος Josephson 10V»

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει την προμήθεια ενός «Ολοκληρωμένου Κυκλώματος Josephson 10V» για την κάλυψη των αναγκών της ΑΛΜ Μετρολογίας ΕΙΜ του ΕΣΥΠ στη ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης Ο.Τ.45. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 45.000,00 Read more [...]

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΜ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) ΤΟΥ ΕΣΥΠ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ.

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας έως 28 Φεβρουαρίου 2021 για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την αποκατάσταση βαφή της εσωτερικής τοιχοποιίας κτηρίου της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΜ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ)

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας, από 08/01/2021 σε 10/02/2021, για την υποβολή οικονομικών προσφορών για συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία μελέτης και τεχνικών επεμβάσεων που αφορούν  την ενεργειακή λειτουργία των Κτηρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ).   Read more [...]

Συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρων αυτόματης κατάσβεσης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) κτιρίων ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, με την κατάλληλη εξειδίκευση, να καταθέσει οικονομική προσφορά για την υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση των πυροσβεστήρων Read more [...]